מקורות וביבליוגרפיה

דף זה מכיל את רשימת המקורות אשר שימשו בסידרת המאמרים בנושא היוד.

מקורות מקוונים שנשתנו

עבודה זו הועלתה לאתר ב-2015, וסביר כי חלק מהמקורות המקוונים ישתנו (או שישתנו) במהלך הזמן. כאשר תגשו למקורות כאלו,תקבלו הודעת שגיאה מסוג "דף זה לא נמצא" או משהו דומה.

כדי לנסות למצוא בכל זאת את המידע המבוקש, תוכלו לנסות:

  1. לחפש בשדה החיפוש של אתר המטרה (האתר שנתן את הודעת השגיאה), על פי הכותרת של המקור או המאמר. העתיקו אותה מכאן והדביקו בחיפוש של האתר .
  2. לחפש בעזרת גוגל או כלי חיפוש אחר על פי הכותרת של המאמר. אם יש לכם תוצאות רבות מידי, נסו לתחוםאת הכותרת בגרשיים כפולים ("...")

[1]        “יוד,” 14 9 2014. [מקוון]. Available: https://www.infomed.co.il/definition-1761/ /#.

[2]        L. Farrow, THE IODINE CRISIS: What You Don’t Know About Iodine Can Wreck, Devon Press, 2013.

[3]        Chemistry Explained, "IODINE," [Online]. Available: http://www.chemistryexplained.com/elements/C-K/Iodine.html . [Accessed 16 9 2014].

[4]        G. E. Abraham, “The historical background of the iodine project,” THE ORIGINAL INTERNIST, no. Summer, pp. 57-66, 2005.

[5]        G. E. Abraham, “The History of Iodine in Medicine Part I: From Discovery to Essentiality,” THE ORIGINAL INTERNIST, pp. 34-49, 2006.

[6]        G. E. Abraham, “The Safe and Effective Implementation of Orthoiodosupplementation In Medical Practice,” THE ORIGINAL INTERNIST, no. March, pp. 17-36, 2004.

[7]        J. G. Hollowell and Others, “Iodine Nutrition in the United States. Trends and Public Health Implications: Iodine Excretion Data from National Health and Nutrition Examination Surveys I and III (1971–1974 and 1988–1994),” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, vol. 10, no. 83, pp. 3401-3408, 1 Jul 1998.

[8]        J. Dunn, “Editorial: “What’s happening to our iodine?”,” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, vol. 10, no. 83, pp. 3398-3400, 1998.

[9]        G. E. Abraham, “The Wolff-Chaikoff Effect: Crying Wolf?,” THE ORIGINAL INTERNIST Fall 2005, no. Fall, pp. 112 – 118, 2005.

[10]      J. R. DeLong, “Effect on infant mortality of iodination of irrigation water in a severely iodine-deficient area of China.,” 13 ספט 1997. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9297997 . [Accessed 25 9 2014].

[11]      H. D. FOSTER, “The iodine-selenium connection: Its possible roles in intelligence, cretinism, sudden infant death syndrome, breast cancer and multiple sclerosis,” 1993. [Online]. Available: http://www.iodineresearch.com/files/foster_1993_iodine_selenium_connection.pdf . [Accessed 25 9 2014].

[12]      B. Stadel, “Dietary iodine and risk of breast, endometrial and ovarian cancer,” The Lancet, vol. 307, no. 7965, pp. 890-891, 1976.

[13]      D. Brownstein, IODINE – WHY YOU NEED IT, WHY YOU CAN’T LIVE WITHOUT IT 5th Edition eBook, West Bloomfield: Medical Alternatives Press, 2014.

[14]      G. E. Abraham and Others, “Orthoiodosupplementation: Iodine sufficiency of the whole human body,” 2002. [Online]. Available: http://www.optimox.com/pics/Iodine/pdfs/IOD02.pdf . [Accessed 7 10 2014].

[15]      J. Flechas, ” Total Body Iodine Sufficiency,” 30 12 2011. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=uc4Q3kzBSc4#t=185 . [Accessed 10 10 2014].

[16]      F. R. Stoddard, “Alters Gene Expression in the MCF7 Breast Cancer Cell Line: Evidence for an Anti-Estrogen Effect of Iodine,” International Journal of Medical Sciences, no. 4, pp. 189-196, 2008.

[17]      M. Vitale and Others, “Iodide excess induces apoptosis in thyroid cells through a p53-independent mechanism involving oxidative stress.,” [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10650940 .

[18]      W. Ghent, “Iodine replacement in fibrocystic disease of the breast.,” 10 1993. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8221402 . [Accessed 7 10 2014].

[19]      S. A. Skeaff, “Iodine Deficiency in Pregnancy: The Effect on Neurodevelopment in the Child,” 18 2 2011. [Online]. Available: http://www.mdpi.com/2072-6643/3/2/265/htm . [Accessed 7 10 2014].

[20]      D. Glinoer, “Pregnancy and iodine,” 5 2001. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11396705 . [Accessed 8 10 2014].

[21]      A. Berghout and W. Wiersinga, “Thyroid size and thyroid function during pregnancy: an analysis,” European Journal of Endocrinology, no. 138, p. 536–542, 5 1998.

[22]      F. Vermiglio and Others, “Attention deficit and hyperactivity disorders in the offspring of mothers exposed to mild-moderate iodine deficiency: a possible novel iodine deficiency disorder in developed countries.,” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, vol. 12, no. 89, p. 6054 – 6060, 12 2004.

[23]      C. Cobra and Others, “Infant Survival Is Improved by Oral Iodine Supplementation,” 1 4 1997. [Online]. Available: http://jn.nutrition.org/content/127/4/574.full#sec-3 . [Accessed 7 10 2014].

[24]      S. C. Bath and Others, “Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC),” The Lancet, vol. 382, no. 9889, 2013.

[25]      K. M. Sullivan, “Iodine deficiency as a cause of autism?,” 22 1 2004. [Online]. Available: http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/iodine-deficiency-cause-autism . [Accessed 4 10 2014].

[26]      Science Daily, “Autism four times likelier when mother’s thyroid is weakened,” 13 8 2013. [Online]. Available: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130813111730.htm . [Accessed 21 10 2014].

[27]      J. COLQUHOUN, “WHY I CHANGED MY MIND ABOUT WATER FLUORIDATION,” 1997. [Online]. Available: http://www.fluoridation.com/colquhoun.htm . [Accessed 14 10 2014].

[28]      United States Environmental Protection Agency, “Perchlorate Environmental Contamination: Toxicological Review and Risk Characterization Based on Emerging Information (External Review Draft) 1998,” 1998. [Online]. Available: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=23292 . [Accessed 14 10 2014].

[29]      US National Institutes of Health, “Iodine – Fact Sheet for Health Professionals,” 24 6 2011. [Online]. Available: http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-HealthProfessional/#h8 . [Accessed 20 10 2014].

[30]      I. Buchberger and Others, “Effects of sodium bromide on the biosynthesis of thyroid hormones and brominated/iodinated thyronines,” 4 3 1990. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2135954 . [Accessed 26 10 2014].

[31]      National Center for Health Statistics, “Iodine Nutrition in the United States. Trends and Public Health Implications: Iodine Excretion,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, vol. 10, no. 83, pp. 3401 -3408, 1988.

[32]      G. E. Abraham, “The concept of orthoiodosupplementation and its clinical implications – Abraham,” THE ORIGINAL INTERNIST, no. JUN, pp. 29-38, 2004.

[33]      E. N. Pearce, “Iodine in Pregnancy: Is Salt Iodization Enough?,” 7 2008. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2453047 . [Accessed 21 10 2014].

[34]      G. E. Abraham, “Facts about Iodine and Autoimmune Thyroiditis,” THE ORIGINAL INTERNIST, no. June, pp. 75-76, 2008.

[35]      G. E. Abraham, “Optimum levels of iodine for greatest mental and physical health.”,” THE ORIGINAL INTERNIST, no. 9, pp. 5-20, 2002.

[36]      Breast Cancer Choices, “Contamination — Seaweed is No Longer a Healthy Food,” [Online]. Available: http://breastcancerchoices.org/seaweed . [Accessed 25 10 2014].

[37]      Breast Cancer Choices, “Iodine-Related Bromide Detox,” [Online]. Available: http://www.breastcancerchoices.org/bromidedetoxsymptomsandstrategies.html . [Accessed 26 10 2014].

[38]      J. G. Goepp, “Carnitine and Thyroid Disease,” 2007. [Online]. Available: http://www.lef.org/magazine/2007/12/report_thyroid/Page-01 . [Accessed 27 10 2014].

[39]      G. E. Abraham and Others, “Evidence that the administration of Vitamin C improves a defective cellular transport mechanism for iodine: A Case Report,” The Original Internist, vol. 3, no. 12, pp. 125-130, 2005.

[40]      G. E. Abraham, “Iodine: The Universal Nutrient,” DECEMBER 2005. [Online]. Available: http://curezone.com/upload/PDF/Assa_Iodine/Anaiodine7.pdf . [Accessed 14 9 2014].


 

לפרק הקודם: סיכום ומשאבים  |  לתוכן העניינים