Skip to content

האנרגיה שבנו - גוףנפש, נשמה ורגש


תחת קטגוריה זו אני מציג מספר גישות ריפוי אשר אינן עוסקות במתן חומרים כתוספי תזונה, צמחי מרפא או חו"ח תרופות רעילות, אלא בהבנת הקשר בין קונפליקטים, טראומות וקשיי החיים, לבין התפתחותן של מחלות הגוףנפש. גישות אלו המתפתחות עם וליד הרפואה הטבעית, הן ההופכות אותה לגישה הוליסטית באמת, ככל שהן מאגדות לתוכה הסתכלות רחבה ומעמיקה על הגורמים הללו הנמצאים בבסיס המחלות כולן.

  • הראשון והפותח בקטגוריה זו הוא המאמר על שיטת EFT, היא הטכניקה לחופש רגשי. שיטה זו מערבת תיפוף על נקודות מסוימות בגוף בשילוב הצהרה מיוחדת, מאפשר להחליף מסרים מגבילים ולבקש מתת המודע לפעול עבורינו לצורך ריפוי של כל דחק, כאב או חולי.
  • ​ה"רפואה החדשה" ​פותחה על ידי ד"ר ריקה גירד האמר החל מ- 1982 ועד מותו ביולי 2017. מחקרו האמפירי של ד"ר האמר הקיף עשרות אלפי מטופלים​,  ובמהלכו הוא ביצע​ מיפוי של מאות קונפליקטים שונים של החיים ​למול המחלות שונות שמתפתחות בעקבותיהם. שיטה זו מאפשרת לאיש המרפא לעזור למטופל להביא קונפליקטים אלו למודעות ובכך להתרפא. גישה זו מסתכלת על מצבי החולי כולם, מהצטננות ועד סרטן, כעל תוכניות ביולוגיות מיוחדות של הגוףנפש, המופעלות בתגובה לקונפליקט ופועלות בהתאם לחוקים ברורים ומוגדרים, החוזרים על עצמם בכל מקרה ומקרה. הבנה זו שונה משמעותית מגישתה המבולבלת (האידיופטית) של הרפואה המערבית ​על המחלות, והיא מעוררת תקווה רבה אצל המתרפא המבין אותה, מאחר והוא יכול להתחבר אל הסיבות בגללן פרצה המחלה, לקחת את האחריות על בריאותו ובכך להתחיל את תהליך הריפוי שלו עצמו.
  • עוד מאמר עתידי יעסוק בריקול הילינג (ריפוי בהיזכרות) על פי גישתו של ז'ילבר רנו, המבוססת על בעיקרה על הרפואה החדשה של ד"ר האמר, ועל תורת "הביולוגיה הכוללת" של ד"ר קלוד סבח, וכן על עבודתם של מרפאים רבים ושונים. גישה זו מרחיבה מאוד את היריעה באשר לסיבות בבסיסן של מצבי החולי השונים