מה זה תְּנָיַת פְּטוֹר ולמה בכלל צריך את זה?

תְּנָיַת פְּטוֹר (Disclaimer) כגון זו המופיע להלן הינה הצהרה המסירה מאיתנו את האחריות לתוצאות השימוש שאתם, הקוראים, תעשו במידע המופיע באתר זה או בשרותים הניתנים על ידי הפרקטיקה שלנו.

הצורך בתניית פטור גורפת כזו מתקיים עקב מצב חוקי ופוליטי אשר נותן בידי גופים ונציגים שונים שונים הקשורים לרפואה הרגילה (המכונה גם הקונבנציונאלית, המערבית או האלופתית) את הזכות הבלעדית על מגוון של פעולות הקשורות לטיפול במחלות (כגון מתן חומרים הנקראים "תרופות", הזרקה של חומרים לגופו של אדם ואפילו מתן עצות מסויימות) וכן מפקיע משימוש מילים ומושגים שונים, כגון, (לדוגמה, שימוש במושג "ריפוי" ביחס למחלה כלשהי או ביחס לכל חומר, אלא אם חומר זה עבר הליכי אישור ממשלתיים המאפשרים להקנות לו את התואר "תרופה" (Drug בלעז, מינוח מדוייק יותר מ"תרופה", המִתָרְגֶם בעברית למילה "סָם"), תואר הניתן לרוב באופן בלעדי לחומרים בעלי רעילות משמעותית שמטרתם במרבית המקרים היא טיפול להעלמת תסמיני מחלות ובינם לבין הבאת מרפא של ממש אין בהכרח קשר מוכח).
מצב חוקי ופוליטי זה מביא לכך שאתרים כגון זה, והאנשים שמאחוריהם, המציגים מידע היכול להיות שימושי לריפוי, עלולים לסבול מהצקות, השמצות, תביעות ופעולות הפרעה אחרות של הרשויות הרלוונטיות, כגון משרד הבריאות (ראו כאן לדוגמה), אם לא יזהרו בשפתם ואם אותה רשות תמצא כי הם, לדעתה, עלולים "להטעות את הציבור" בהצגת יכולת "ריפוי", המנוכסת על פי חוק לאותם חומרים הרעילים שאושרו כנ"ל ולפרוצדורות הפולשניות האופיניות לרפואה הרגילה (עוד על כך בהמשך הדף).

לאור מצב זה, וכדי להסיר כל ספק, אנא  קראו בעיון תנייות הפטור להלן:

תְּנָיַת פְּטוֹר (Disclaimer)

מרפאת תדרים מרפאים מספקת באתר זה מידע על שירותים שונים של אבחון, שיקום והבראה בשיטות "אלטרנטיביות" פיזיות ורגשיות שונות. חלק מהמידע הוא עיוני באופיו וסוקר נושאים שונים הקשורים לבריאות, ומידע נוסף הוא ישומי יותר ומביא פרוטוקולים חלקיים ומלאים יותר לטיפול עצמי אלטרנטיבי במגוון בעיות בריאות.

עם זאת, שימו לב כי אנו איננו רופאים (אנו מחזיקים בתארים והתמחויות בגישות אחרות המיועדות לעזור למתרפאים, ואנו לא מעוניינים ולא מתיימרים להיות רופאים או להחשב ככאלה). לכן, בשום אופן אין לראות אתר זה, ו/או את החומרים או התכנים שבו ו/או את האנשים שמאחוריו, כמייצגים את "מקצוע הרפואה" כפי שהוא מוגדר כיום בחוק וכפי שהוא פועל במגוון מוסדות "מערכת הבריאות" ומרפאות שונות. 

היו נא ערים לכך שכל מידע ותוכן באתר זה מיועד אך ורק למטרות חינוך והשכלה כללית!  וכי אין בו כדי להחליף אבחון, טיפול ו/או עצה של אנשי מקצוע מורשים בתחום הרפואה. כמובן שאין לראות במידע המופיע כאן עצה או התוויה רפואית וכן אין לראות במידע שבאתר המלצה להפסקה או שינוי של טיפול רפואי. 

אנו מקווים כי תמצאו את המידע מעניין ומועיל גם תחת הסתיגויות אלו.

תְּנָיַת פְּטוֹר לשירות שיחת יעוץ ושיחת יעוץ מרחוק

בעצם רכישת השירות של שיחת יעוץ מרחוק, אני (מבקש/ת היעוץ) מסכים/מה לקבל את תניית הפטור של האתר ומסכים/מה להצהרת תנאי השירות* כדלהלן:

"אני (המתייעץ/צת) מודע/ת כי לתדרים מרפאים וליועץ מטעמה אין אפשרות להכיר את אורח החיים ואת המצב הבריאותי שלי, מקבל/ת השרות (בין אם היעוץ הוא עבורי או עבור אדם אחר) ולהתאים לו טיפול הוליסטי כלשהו במהלך שיחת יעוץ. ברור ומובן לי כי כל מידע שאקבל במהלך היעוץ הינו למטרות השכלה כללית בלבד, אפילו אם הוא נושא אופי יישומי, וכי כל פעולה שאבחר לעשות בקשר ובהמשך למידע שאקבל במהלך היעוץ הינה באחריותי האישית והמלאה.

בנוסף, ברור ומובן לי כי כל מידע שאקבל (ובכללו כל המלצה, עצה, תכנית טיפולית, מידע, קישור וכיו"ב, בכתב או בעל פה) במהלך היעוץ  אינו מהווה טיפול רפואי, אינו מיועד להחליף טיפול רפואי ואינו מהווה המלצה להפסקת טיפול רפואי או שינוי שלו. ברור לי כי באחריותי להתייעץ עם הרופא המטפל באשר לכל עצה שאקבל או פעולה שאנקוט בהמשך לייעוץ שביקשתי, במידה ויש בהן כדי לסתור כל טיפול רפואי קיים.

אני מסכימה/ם לכתוב לעיל ומצהיר/ה בזאת שאני מוותר/ת על הזכות לתבוע בעתיד את היועץ או את תדרים מרפאים בהקשר ליעוץ שאקבל.

שימו לב כי גם עצם יצירת הקשר כדי להתחיל בשיחה (בכל צורת תקשורת שנבחרה על ידי הצדדים), בין אם בוצעה רכישה מראש של השירות לשיחת יעוץ מרחוק ובין אם לאו, תחשב כהסכמה לכל התנאים וההסתיגויות דלעיל.

מידע נוסף:

אם תרצו להבין יותר לעומק כיצד התפתח המצב הנוכחי המנציח פרדיגמה רפואית מזיקה ופוגענית זו, המביאה תחלואה רבה על צרכניה בעודה מונעת ביעילות כל התקדמות בריפוי אמיתי של מחלות רבות, אני ממליץ להשקיע ולקרוא את סדרת מאמריה המרתקים של מיכל גולן "איך הגענו עד הלום" המתארת את התהליכים בני למעלה ממאה השנים במהלכם השתלטה הרפואה הרגילה (המכונה גם המערבית, הקונבנציונאלית או האלופתית) על תחום הריפוי, ודחקה ממנו  את המתחרים (הנחשבים כיום "אלטרנטיביים", למרות שלרובם ככולם ותק רב יותר והמבוססים מדעית טוב יותר מאותה גישה רפואית פולשנית ורעילה שאנו מכירים כיום כ"קונבנציונאלית"). קריאה מומלצת נוספת [באנגלית] תמצאו בסדרת הכתבות זו באתר CancerTutor. אם תרצו להרחיב ולהבין עד כמה מצב זה מזיק ופוגעני עבור מרביתנו, המשתמשים בשרותי הרפואה הקונבנציונאלית, תוכלו לקרוא את הדו"ח "מוות בידי הרפואה", או לצפות בסרט הנושא שם זה.

רופאים ואנשים טובים:

באתר זה תמצאו ביקורת רבה על עולם הרפואה הקונבנציונאלית המתבטאת לעיתים גם בביקורת לגבי האופן בו פועלים הרופאים עצמם, על צורת החשיבה של רופאים ועל האמונות שלהם לגבי בריאות וחולי, ביקורת חריפה יש על הצגתה של הרפואה המערבית כ"מבוססת ראיות" או מבוססת על מדע, טיפולים ופרוצדורות רבות שבשימוש שוטף ברפואה מבוססים על תאוריות לא בדוקות,על ראיות חסרות ועל מחקר חלקי ומגמתי.
עם זאת ולמרות זאת, אני איני גורס כי רופאים הם מושחתים או רעים. הן מקריאת החומר והן מהכרות אישית, אני מאמין כי הרוב הגדול של הרופאים מגיע למקצוע מתוך כוונה לעשות טוב ולתרום לבריאות ולריפוי של מטופלים, ונשאר במקצוע מתוך מחשבה שכך הוא עושה!

מה שקורה לרוב רופאים, במסלול בן 8 - 15 שנות הלימוד, הוא שהם עוברים למעשה אינדוקטורינציה, בדרכם לתואר הדוקטור. מוחם נשטף במידע על תרופות ופרוצדורות פולשניות, תוך שכל גישה או חשיבה אחרת על בריאות וחולי זוכה להתעלמות מוחלטת או לגינוי כ"שרלטנות" וכ- "לא מדעית". כאשר רופא גומר את מסלול החינוך מחדש שלו, קשה לו מאוד לחשוב אחרת. בהמשך, גם אם במהלך עבודתו הקלינית הוא מזהה את כשלי הגישה הטיפולית המקובלת, הרי שאז כבר הוא תלוי במערכת לפרנסתו וליוקרתו, ומתקשה להשתחרר לחשיבה אחרת ולעשייה שאינה לפי כללי המערכת.

אם הוא חו"ח הצליח לחשוב באופן שונה, חזקה על הגילדה הרפואית שתקרא אותו לסדר, ובמידת הצורך תתנכל לפרנסתו ואף תאיים או תשלול את רשיונו

רופאים רושמים תרופות, עליהן הם יודעים מעט מאוד, כדי לטפל במחלות שעליהן הם יודעים אפילו פחות, אצל אנשים שעליהם הם לא יודעים דבר.
וולטייר

האם כל הרופאים הם כאלו? ברור שלא!

האמור לעיל הוא כמובן הכללה. ישנם רופאים שמתעקשים ממש לרפא, ואלו משתמשים בהכשרתם הקונבנציונאלית, במקרים רבים ביחד עם הכשרה בתפיסות ריפוי נוספות, כדי לפתח ולהוביל גישות ריפוי מוצלחות וראויות ולעיתים ממש פורצות דרך (ראו באתר זה את סיפוריהם של ד"ר אבּרם עם יוד, ד"ר קלנר עם ויטמין C, ד"ר האמר ופיתוח הרפואה החדשה ועוד אחרים). לצערי, דומני כי רופאים אלו היו (ועדיין) מיעוט קטן מקרב כלל הרופאים, בעוד שמרבית האחרים אינם מגלים מודעות של ממש לנזק שהם גורמים, או שהם תומכים ללא סייג במערכת ובצורת החשיבה המזיקות בה הם פועלים.