אתר זה משמש למכירת ספרים חשובים אחדים, כן ירבו...

בין הספרים נמכר אצלנו גם הספר:

צבים כל הדרך למטה – חיסונים: מדע ומיתוסים

ברצוני להבהיר כי לאתר זה, ולי אישית,

לא היה כל חלק בכתיבת הספר ובהפקתו

ואיני נוטל כל אחריות, או בעלות, על תוכנו.

​גדעון כינר - תדרים מרפאים

x