בחרו עמוד

הקדמה להקדמה

מחקר זה על יוד, שבוצע במהלך שנת 2014, מכיל 10 פרקים עתירי מידע מפתיע על lugol iodineמינרל המקבל יחסי ציבור שליליים מאוד, ובלתי מוצדקים, זה כבר שבעים שנה. תעמולה זו, המבוססת על מידע שגוי, משפיע באופן ישיר על בריאותם של רבים, ובעיקר של רבות, מאיתנו.
אני ממליץ לקרוא את כל הפרקים לפי הסדר, אך מי שרוצים רק את התכלס, כיצד לתסף יוד בביטחה, יכולים לקפוץ ולקרוא את פרק תפקידי היוד בגוף ומשם לעבור לפרק השימוש המעשי, ולהמשיך לקרוא את שני הפרקים שאחריו, על מצבים ומחלות ועל פתרון בעיות.


חשוב:

בעוד שהשימוש ביוד במינון גבוה חיוני לבריאותם של מרבית האנשים, חשוב מאוד להבין את ההשלכות של תיסוף זה וכיצד לנהל אותו ללא סיכונים, בעיקר אצל מי שיש לו עבר של בעיות בלוטת התריס. בכל מקרה, בפרקים הבאים מובאים המחקר שלי ומסקנותי, אולם אין לראות בהם המלצה לטיפול רפואי או להפסקה של טיפול רפואי כלשהו!
המשתמש במידע שבפרקים הבאים עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.


 היוד - תוכן הענינים

 1. הקדמה
 2. היוד מהו
 3. ההיסטוריה של היוד
 4. יוד וחשיבותו בגוף
 5. מה חושבת הרפואה הממוסדת על יוד
 6. התחדשות - פרויקט היוד והמחקר המבוזר
 7. השימוש המעשי ביוד לריפוי
 8. מצבים שונים ומחלות
 9. פתרון בעיות בתיסוף יוד
 10. סיכום ומשאבים
 11. מקורות וביבליוגרפיה

נספח מיוחד: מאמר על בלוטת התריס, איך היא עובדת ולמה היא חולה. מאמר זה חשוב לכל מי שיש לה ענין עם בלוטת התריס ורוצה לתסף יוד בבטחה!